Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 127 1 126 1 109 1 107 1 058
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
358 387 427 456 481
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
65 666 66 039 66 563 67 003 67 077
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
49 417 49 812 50 394 50 830 50 923
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 725 10 817 11 064 11 156 11 519

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2017 s republikovým průměrem
  • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2017
  • Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017
  • Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2017

Metodika