Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 127 1 126 1 109 1 107 1 058
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
358 387 427 456 481
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
65 666 66 039 66 563 67 003 67 077
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
49 417 49 812 50 394 50 830 50 923
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 725 10 817 11 064 11 156 11 519

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v kraji /stav v prosinci/
    • Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2016
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016

Metodika