Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 109 1 107 1 058 1 092 1 052
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
427 456 481 589 662
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
66 563 67 003 67 077 67 057 67 123
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
50 394 50 830 50 923 50 925 51 080
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 064 11 156 11 519 12 054 13 066

Grafy, kartogramy

Metodika