Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 058 1 092 1 052 1 344
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
481 589 662 986 885
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
67 077 67 057 67 123 66 458 65 415
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
50 923 50 925 51 080 50 656 49 629
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 519 12 054 13 066 14 030 14 918

Grafy, kartogramy

Metodika