Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 126 1 109 1 107 1 058 1 092
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
387 427 456 481 589
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
66 039 66 563 67 003 67 077 67 057
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
49 812 50 394 50 830 50 923 50 925
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 817 11 064 11 156 11 519 12 054

Grafy, kartogramy

Metodika