Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 085 1 127 1 126 1 109 1 107
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
339 358 387 427 456
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
65 787 65 666 66 039 66 563 67 003
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
49 538 49 417 49 812 50 394 50 830
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 554 10 725 10 817 11 064 11 156