Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
75 772 75 620 75 198 74 190 73 997
  v tom fyzické osoby 57 956 57 415 56 886 55 593 55 658
           právnické osoby 17 816 18 205 18 312 18 597 18 339

Související informace