Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
83 103 76 802 76 602 75 921 75 772
  v tom fyzické osoby1) 60 500 58 046 59 536 58 510 57 956
           právnické osoby 22 603 18 756 17 066 17 411 17 816
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob