Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
75 198 74 190 73 997 74 009 74 396
  v tom fyzické osoby 56 886 55 593 55 658 55 633 55 755
           právnické osoby 18 312 18 597 18 339 18 376 18 641

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace