Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
76 802 76 602 75 921 75 772 75 620
  v tom fyzické osoby1) 58 046 59 536 58 510 57 956 57 415
           právnické osoby 18 756 17 066 17 411 17 816 18 205
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob