Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
74 190 73 997 74 009 74 396 67 824
  v tom fyzické osoby 55 593 55 658 55 633 55 755 49 056
           právnické osoby 18 597 18 339 18 376 18 641 18 768

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace