Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
75 921 75 772 75 620 75 198 74 190
  v tom fyzické osoby 58 510 57 956 57 415 56 886 55 593
           právnické osoby 17 411 17 816 18 205 18 312 18 597

Související informace