Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
75 620 75 198 74 190 73 997 74 009
  v tom fyzické osoby 57 415 56 886 55 593 55 658 55 633
           právnické osoby 18 205 18 312 18 597 18 339 18 376

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace