Statistický lexikon obcí - 2013

 
Kód: e-4116-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Vladimír Balcar
E-mail: vladimir.balcar@czso.cz

Celá publikace ke stažení PDF
I. Metodické poznámky Word PDF
II. Retrospektivní přehled o počtu obyvatel v letech 1869 – 2011
a) v krajích, okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností Excel PDF
b) v krajích a městech s 10 000 a více obyvateli v roce 2011 Excel PDF
III. Přehled změn v územním členění a v názvech obcí a jejich částí, ke kterým došlo v období od 2.1.2005 do 1.1.2013 Excel PDF
IV. Počet obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
V. Základní údaje za obce, části obcí a základní sídelní jednotky podle krajů a okresů
VI. Seznam obcí a jejich příslušnost do správních obvodů úřadů veřejné správy
Mapová příloha

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.