Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Získané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností nebo o vlivu různých faktorů na strukturu vydání a spotřebních zvyklostí českých domácností nelze čerpat z jiných zdrojů.

Zjištěné informace slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Šetření rodinných účtů má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. Od roku 2017 budou domácnosti pro šetření SRÚ vybírány v návaznosti na šetření SILC náhodným výběrem. Období, po které domácnosti budou sledovat a evidovat své výdaje, se zkrátí na dva měsíce. Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ.

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a procesu zpracování dat, jsou vázaní přísnou mlčenlivosti ve smyslu §16 uvedeného zákona.

Šetření v domácnostech bude probíhat celoročně ve všech krajích ČR.  V Karlovarském kraji tazatelé v roce 2023 osloví 80 domácností ze čtvrté a třetí vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC).

Ochrana důvěrnosti zjištěných údajů je přísně dodržována, anonymita údajů je zajištěna stanovenými zásadami ochrany dat.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Ing. Markéta Škulibová- garant pro Karlovarský kraj
tel.: 736 509 998, e-mail: marketa.skulibova@czso.cz

Ing. Bc. Alena Šefrnová, MBA - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: alena.sefrnova@czso.cz