Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 154,8 157,1 155,0 154,7 154,7
v tom:
  zaměstnaní 138,6 141,1 141,0 144,3 146,4
  nezaměstnaní 16,2 16,0 14,0 10,4 8,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 103,4 99,5 100,3 99,6 98,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 10,5 10,2 9,0 6,7 5,4

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře