Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 155,0 154,7 154,7 154,7 156,3
v tom:
  zaměstnaní 141,0 144,3 146,4 149,6 151,8
  nezaměstnaní 14,0 10,4 8,3 5,1 4,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 100,3 99,6 98,7 97,5 95,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,0 6,7 5,4 3,3 2,9

Grafy, kartogramy

Metodika