Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 154,7 154,7 154,7 156,3 156,1
v tom:
  zaměstnaní 144,3 146,4 149,6 151,8 149,6
  nezaměstnaní 10,4 8,3 5,1 4,5 6,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 99,6 98,7 97,5 95,0 94,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,7 5,4 3,3 2,9 4,2

Grafy, kartogramy

Metodika