Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 154,7 154,7 156,3 156,1 149,6
v tom:
  zaměstnaní 146,4 149,6 151,8 149,6 142,6
  nezaměstnaní 8,3 5,1 4,5 6,5 7,1
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 98,7 97,5 95,0 94,3 100,1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,4 3,3 2,9 4,2 4,7

Grafy, kartogramy

Metodika