Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 156,3 156,1 149,6 145,7 145,4
v tom:
  zaměstnaní 151,8 149,6 142,6 137,5 139,7
  nezaměstnaní 4,5 6,5 7,1 8,2 5,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 95,0 94,3 100,1 102,7 95,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,9 4,2 4,7 5,7 4,0

Grafy, kartogramy

Metodika