Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 157,1 155,0 154,7 154,7 154,7
v tom:
  zaměstnaní 141,1 141,0 144,3 146,4 149,6
  nezaměstnaní 16,0 14,0 10,4 8,3 5,1
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 99,5 100,3 99,6 98,7 97,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 10,2 9,0 6,7 5,4 3,3

Grafy, kartogramy

Metodika