Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 154,7 154,8 157,1 155,0 154,7
v tom:
  zaměstnaní 141,5 138,6 141,1 141,0 144,3
  nezaměstnaní 13,2 16,2 16,0 14,0 10,4
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 104,2 103,4 99,5 100,3 99,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,5 10,5 10,2 9,0 6,7

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře