Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 154,7 156,3 156,1 149,6 145,7
v tom:
  zaměstnaní 149,6 151,8 149,6 142,6 137,5
  nezaměstnaní 5,1 4,5 6,5 7,1 8,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 97,5 95,0 94,3 100,1 102,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,3 2,9 4,2 4,7 5,7

Grafy, kartogramy

Metodika