Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
439 471 473 481 526
Lůžka celkem (k 31. 12.) 30 786 32 706 32 828 33445 34 504
Hosté 776 671 850 891 948 871 1 038 270 1 118 003
Přenocování 4 502 589 4 617 361 4 846 451 5 160 766 5 248 482

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře