Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
481 526 523 617 625
Lůžka celkem 33445 34 504 34 318 36 869 36 500
Hosté 1 038 270 1 118 003 1 190 296 677 441 710 460
Přenocování 5 160 766 5 248 482 5 400 134 2 908 531 2 832 146

Grafy, kartogramy

Metodika