Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
488 439 471 473
Lůžka celkem (k 31. 12.) 32 412 30 786 32 706 32 828
Hosté 787 084 776 671 850 891 948 871 1 058 001
Přenocování 4 583 144 4 502 589 4 617 361 4 846 451 5 164 941

Grafy, kartogramy

Metodika