Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
504 488 439 471 473
Lůžka celkem (k 31. 12.) 33 132 32 412 30 786 32 706 32 828
Hosté 809 043 787 084 776 671 850 891 948 871
Přenocování 4 776 815 4 583 144 4 502 589 4 617 361 4 846 451

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2015
    • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2015

Metodika