Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
488 439 471 473 481
Lůžka celkem (k 31. 12.) 32 412 30 786 32 706 32 828 33445
Hosté 787 084 776 671 850 891 948 871 1 038 270
Přenocování 4 583 144 4 502 589 4 617 361 4 846 451 5 160 766

Grafy, kartogramy

Metodika