Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
439 471 473 481
Lůžka celkem (k 31. 12.) 30 786 32 706 32 828 33445
Hosté 776 671 850 891 948 871 1 038 270 1 120 596
Přenocování 4 502 589 4 617 361 4 846 451 5 160 766 5 234 424
Údaje za rok 2018 jsou předběžné.

Grafy, kartogramy

Metodika