Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
473 481 526 523 617
Lůžka celkem (k 31. 12.) 32 828 33445 34 504 34 318 36 869
Hosté 948 871 1 038 270 1 118 003 1 190 296 677 441
Přenocování 4 846 451 5 160 766 5 248 482 5 400 134 2 908 531

Grafy, kartogramy

Metodika