Cestovní ruch 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
526 523 617 625 633
Lůžka celkem 34 504 34 318 36 869 36 500 38 446
Hosté 1 118 003 1 190 296 677 441 710 460 1 157 945
Přenocování 5 248 482 5 400 134 2 908 531 2 832 146 4 354 260

Grafy, kartogramy

Metodika