Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
471 473 481 526 523
Lůžka celkem (k 31. 12.) 32 706 32 828 33445 34 504 34 318
Hosté 850 891 948 871 1 038 270 1 118 003 1 190 296
Přenocování 4 617 361 4 846 451 5 160 766 5 248 482 5 400 134

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2018
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2018

Metodika