Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 193 87 124 132 134
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 22,3 1,1 14,5 15,9 10,4
Podíl zemědělské půdy (%) . . 37,8 37,8 37,7
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v Karlovarském kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změny počtu obyvatel v obcích Karlovarského kraje
    • Změny počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy