Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její součástí. Objektem statistického zjišťování jsou zpravodajské jednotky, což jsou organizace a osoby působící jako zdroj informací o zemědělské prvovýrobě.


Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Rozsah statistických zjišťování je uveden v "Programu statistických zjišťování na sledovaný rok", který lze najít na internetu nebo ve Zpravodaji ČSÚ.

Jednotlivá šetření jsou aplikována na určitý výběrový nebo základní soubor zpravodajských jednotek, který je vybrán ze Zemědělského registru - ten je vytvořen z aktivních hospodařících zemědělců. Výběr souboru pro každé šetření připravuje Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Právnické osoby jsou obesílány příslušnými výkazy Oddělením zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, kam se také výkazy vrací. Fyzické osoby jsou kontaktovány tazateli Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.


Výkazy zemědělské statistiky s místem sběru v oddělení terénních zjišťování (pouze za fyzické osoby) pro rok 2023
 

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
     
Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 1. 12. 2023
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem V6 Odhad sklizně zemědělských plodin – červen do 13. 6. 2023
Zem V7 Odhad sklizně zemědělských plodin – červenec do 18. 7. 2023
Zem V8 Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen do 16. 8. 2023
Zem V9 Odhad sklizně zemědělských plodin – září do 16. 9. 2023

Všechny publikované výsledky jsou k dispozici na oddělení informačních služeb a správy registrů nebo na internetových stránkách ČSÚ.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Marie Hájková
tel.: 353 114 532, mobil: 731 439 217, e-mail: marie.hajkova@czso.cz

Ing. Bc. Alena Šefrnová, MBA - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: alena.sefrnova@czso.cz