Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její součástí. Objektem statistického zjišťování jsou zpravodajské jednotky, což jsou organizace a osoby působící jako zdroj informací o zemědělské prvovýrobě.


Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Rozsah statistických zjišťování je uveden v "Programu statistických zjišťování na sledovaný rok", který lze najít na internetu nebo ve Zpravodaji ČSÚ.

Jednotlivá šetření jsou aplikována na určitý výběrový nebo základní soubor zpravodajských jednotek, který je vybrán z Farmářského registru - ten je vytvořen z aktivních hospodařících zemědělců. Výběr souboru pro každé šetření připravuje Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Právnické osoby jsou obesílány příslušnými výkazy Oddělením zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, kam se také výkazy vrací. Fyzické osoby jsou kontaktovány tazateli Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.


Šetřené výkazy zemědělské statistiky pro rok 2020:
 

Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. květnu 2020

Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat k 1. dubnu 2020

Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu 

Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat

Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži

Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

Zem V6 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 11. červnu

Zem V7 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 16. červenci

Zem V8 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 17. srpnu

Zem V9 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 16. září


Všechny publikované výsledky jsou k dispozici na oddělení informačních služeb a správy registrů nebo na internetových stránkách ČSÚ.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Marie Hájková
tel.: 353 114 532, mobil: 731 439 217, e-mail: marie.hajkova@czso.cz

Ing. Marie Toningerová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: marie.toningerova@czso.cz