Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
24 20 20 26 27
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
78 92 114 138 126
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
151,2 202,7 172,5 210,6 245,8