Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
20 26 27 27 27
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
114 138 126 118 117
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
172,5 210,6 245,8 324,8 246,4