Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
22 20 24 20 20
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
67 71 78 92 114
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
203,5 114,7 151,2 202,7 172,5