Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
20 24 20 20 26
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
71 78 92 114 138
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
114,7 151,2 202,7 172,5 210,6