Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
20 20 26 27 27
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
92 114 138 126 118
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
202,7 172,5 210,6 245,8 324,8