Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
22 22 20 24 20
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
55 67 71 78 92
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
124,0 203,5 114,7 151,2 202,7