Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 18 388 18 854 18 873 19 073 19 395
z toho muži 10 229 10 535 10 618 10 736 10 898
z toho státní občanství
země EU
4 878 5 429 5 688 5 952 6 259