Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 18 854 18 873 19 073 19 395 19 958
z toho muži 10 535 10 618 10 736 10 898 11 274
z toho státní občanství
země EU
5 429 5 688 5 952 6 259 6 606