Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 19 073 19 395 19 958 20 663 21 278
z toho muži 10 736 10 898 11 274 11 627 12 001
z toho státní občanství
země EU
5 952 6 259 6 606 6 746 7 075