Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 18 873 19 073 19 395 19 958 20 663
z toho muži 10 618 10 736 10 898 11 274 11 627
z toho státní občanství
země EU
5 688 5 952 6 259 6 606 6 746