Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 19 395 19 958 20 663 21 278 22 032
z toho muži 10 898 11 274 11 627 12 001 12 431
z toho státní občanství
země EU
6 259 6 606 6 746 7 075 7 443