Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 20 663 21 278 22 032 21 304 38 533
z toho muži 11 627 12 001 12 431 11 633 17 598
z toho státní občanství
země EU
6 746 7 075 7 443 6 129 6 266