Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 19 958 20 663 21 278 22 032 21 304
z toho muži 11 274 11 627 12 001 12 431 11 633
z toho státní občanství
země EU
6 606 6 746 7 075 7 443 6 129