Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) zjišťuje údaje o  domácím a  výjezdovém cestovním ruchu občanů České republiky a existuje od roku 2003. Od roku 2012 vychází z Nařízení 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu s účinností od roku 2012. Kromě požadavků Eurostatu se snaží brát ohled na potřeby uživatelů dat.

V souvislosti se členstvím České republiky v mezinárodních organizacích (OECD, WTO) a zejména s jejím začleněním do Evropské unie od května 2004 je přizpůsobena struktura ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu a jejich metodické vymezení mezinárodním požadavkům.

Šetření je zaměřeno především na informace, do jaké země či regionu ČR v určitém období obyvatelé České republiky vycestovali, na jak dlouho, jaké měli přibližné výdaje na tyto cesty, zda využili služeb cestovní kanceláře atd. Údaje o cestování jsou zjišťovány u všech členů domácnosti.

Od roku 2011 je VŠCR součástí Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a probíhá od ledna do prosince vždy jednou za čtvrtletí u náhodně vybraných domácností, které byly v rámci VŠPS poprvé kontaktovány ve 4. čtvrtletí předchozího roku.

Další informace naleznete na stránce Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR).

Výsledky tohoto šetření naleznete na internetových stránkách ČSÚ v části Statistiky - Cestovní ruch.

U všech šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle §16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí. Získané údaje slouží výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Ing. Marie Bedlivá garant pro Karlovarský kraj
tel.: 731 439 287, e-mail: marie.bedliva@czso.cz

Ing. Bc. Alena Šefrnová, MBA - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: alena.sefrnova@czso.cz