Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 6 726 5 737 4 983 5 084 5 034
Dopravní nehody celkem 1 732 1 996 2 675 2 967 2 977
Požáry celkem 655 773 609 639 738