Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 8 198 6 726 5 737 4 983 5 084
Dopravní nehody celkem 1 626 1 732 1 996 2 675 2 967
Požáry celkem 681 655 773 609 639