Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 8 198 6 726 5 737 4 983 5 084
Dopravní nehody celkem 1 626 1 732 1 996 2 675 2 967
Požáry celkem 681 655 773 609 639

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
    • Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí ...
    • Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2009 až 2016
  • Kartogramy
    • Věcné škody při dopravních nehodách v roce 2016

Metodika