Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 5 737 4 983 5 084 5 034 5 735
Dopravní nehody celkem 1 996 2 675 2 967 2 977 2 620
Požáry celkem 773 609 639 738 703