Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 5 084 5 034 5 735 4 422 3 754
Dopravní nehody celkem 2 967 2 977 2 620 2 228 2 466
Požáry celkem 639 738 703 672 460