Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zjištěné trestné činy 7 592 8 198 6 726 5 737 4 983
Dopravní nehody celkem 1 396 1 626 1 732 1 996 2 675
Požáry celkem 812 681 655 773 609