Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 4 983 5 084 5 034 5 735 4 422
Dopravní nehody celkem 2 675 2 967 2 977 2 620 2 228
Požáry celkem 609 639 738 703 672