Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 5 034 5 735 4 422 3 754 4 939
Dopravní nehody celkem 2 977 2 620 2 228 2 466 2 652
Požáry celkem 738 703 672 460 732