Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 6 726 5 737 4 983 5 084 5 034
Dopravní nehody celkem 1 732 1 996 2 675 2 967 2 977
Požáry celkem 655 773 609 639 738

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2017 s republikovým průměrem
  • Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí ...
  • Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2009 až 2016
 • Kartogramy
  • Kriminalita podle krajů v roce 2018
  • Bodové hodnocení řidičů v krajích k 31. 12. 2017
  • Podíl dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu v roce 2017

Metodika