Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT). Od roku 2006 toto šetření probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, a tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově vždy ve 2. čtvrtletí stávajícího roku na 1/5 domácností, které jsou šetřené v rámci Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) a je součástí dotazníku VŠPS. Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

V Karlovarském kraji je šetření VŠIT prováděno v 360 náhodně vybraných domácnostech, které jsou v rámci VŠPS navštíveny naposledy.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů starší 16 let, u kterých se zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

Další informace naleznete na stránce Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT).

Výsledky tohoto šetření najdete na stránkách ČSÚ v části Statistiky - Informační technologie

U všech šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle §16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Ing. Marie Bedlivá garant pro Karlovarský kraj
tel.: 731 439 287, e-mail: marie.bedliva@czso.cz

Ing. Bc. Alena Šefrnová, MBA - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: alena.sefrnova@czso.cz