Kartogramy SLDB 2011 (definitivní výsledky)

 


  • Města v Karlovarském kraji podle velikosti
  • Města v České republice podle velikosti
  • Podíl obyvatel narozených v obci trvalého bydliště
  • Index stáří
  • Podíl cizinců podle státního občanství
  • Podíl obyvatel ve věku 0-14 let
  • Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
  • Obyvatelstvo podle náboženské víry
  • Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti
  • Podíl obydlených rodinných domů na celkovém počtu obydlených domů