Volby 

 

  Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019 Zastupitelstvo kraje 2020
Zapsaní voliči 236 250 235 697 233 797 232 989 231 523
Vydané úřední obálky 123 107 134 782 94 362 54 028 80 888
Účast voličů (%) 52,11 57,18 40,36 23,19 34,94
* údaje druhého kola

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Volební účast podle typu voleb a krajů
  • Vítězné strany ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
  • Vítěz v 1. kole volby prezidenta ČR podle obcí a krajů
  • Vítěz v 2. kole volby prezidenta ČR podle obcí a krajů
  • Volební účast v 1. kole volby prezidenta ČR podle obcí a krajů
  • Volební účast v 2. kole volby prezidenta ČR podle obcí a krajů

Metodika