Kultura 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Veřejné knihovny vč. poboček 134 134 132 132 130
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
25 26 26 27 26
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
9 9 9 9 10