Kultura 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Veřejné knihovny vč. poboček 134 134 134 132 132
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
25 25 26 26 27
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
9 9 9 9 9