Kultura 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Veřejné knihovny vč. poboček 138 135 134 134 134
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
24 26 25 25 26
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
10 9 9 9 9