Kultura 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Veřejné knihovny vč. poboček 135 134 134 134 132
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
26 25 25 26 26
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
9 9 9 9 9