Kultura 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Veřejné knihovny vč. poboček 135 136 138 138 138
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
27 25 24 24 24
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
8 9 9 10 10