Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
75 71 68 70 67
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
36 556 38 844 38 269 40 213 42 374
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 221,2 1 475,4 1 495,3 1 525,1 1 512,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 373,2 2 082,7 2 204,2 2 337,4 2 370,7
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

Metodika