Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
68 70 67 64 64
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
38 269 40 213 42 374 42 671 43 386
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 1 495,3 1 525,1 1 512,3 1 535,9 1 545,9
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 204,2 2 337,4 2 370,7 2 274,9 2 296,2

Grafy, kartogramy

Metodika