Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
74 75 71 68 70
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
35 048 36 556 38 844 38 269 40 213
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 293,0 3 221,2 1 475,4 1 495,3 1 525,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 439,1 2 373,2 2 082,7 2 204,2 2 337,4
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto