Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
67 64 64 62 58
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
42 374 42 671 43 386 39 612 44 504
Spotřeba elektřiny (GWh) 1 512,3 1 535,9 1 545,9 1 456,4 1 498,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 370,7 2 274,9 2 296,2 4 690,6 7 452,0

Grafy, kartogramy

Metodika