Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
70 67 64 64 62
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
40 213 42 374 42 671 43 386 39 612
Spotřeba elektřiny (GWh) 1 525,1 1 512,3 1 535,9 1 545,9 1 456,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 337,4 2 370,7 2 274,9 2 296,2 4 690,6

Grafy, kartogramy

Metodika