Průmysl

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
64 64 62 58 62
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
18 437 18 013 16 885 15 972 16 169
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 31 068 32 515 32 731 34 569 37 200
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
42 671 43 386 39 612 44 504 52 615