Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
77 74 75 71 68
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
35 042 35 048 36 556 38 844 38 269
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 322,5 3 293,0 3 221,2 1 475,4 1 495,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 401,8 2 439,1 2 373,2 2 082,7 2 204,2
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto