Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
71 68 70 67 64
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
38 844 38 269 40 213 42 374 42 671
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 1 475,4 1 495,3 1 525,1 1 512,3 1 535,9
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 082,7 2 204,2 2 337,4 2 370,7 2 274,9
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

Metodika