Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
6 958 6 782 4 636 5 603 7 229
Vydaná stavební povolení 2 498 2 243 2 375 2 306 2 144
Zahájené byty 638 492 484 619 630
Dokončené byty 326 408 501 375 488

Grafy, kartogramy

Metodika