Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 229 6 798 6 524 7 685 11 496
Vydaná stavební povolení 2 144 2 123 2 267 2 538 2 226
Zahájené byty 630 947 726 944 845
Dokončené byty 488 683 549 605 922