Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
5 656 5 023 6 958 6 782
Vydaná stavební povolení 2 821 2 698 2 498 2 243 2 375
Zahájené byty 607 614 638 492 484
Dokončené byty 543 430 326 408 501