Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
4 636 5 603 7 229 6 798
Vydaná stavební povolení 2 375 2 306 2 144 2 123 2 267
Zahájené byty 484 619 630 947 726
Dokončené byty 501 375 488 683 549