Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
5 603 7 229 6 798 6 524 7 685
Vydaná stavební povolení 2 306 2 144 2 123 2 267 2 538
Zahájené byty 619 630 947 726 944
Dokončené byty 375 488 683 549 605