Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
6 798 6 524 7 685 11 496
Vydaná stavební povolení 2 123 2 267 2 538 2 226 1 988
Zahájené byty 947 726 944 845 950
Dokončené byty 683 549 605 922 772