Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
6 782 4 636 5 603 7 229 6 798
Vydaná stavební povolení 2 243 2 375 2 306 2 144 2 123
Zahájené byty 492 484 619 630 947
Dokončené byty 408 501 375 488 683

Grafy, kartogramy

Metodika