Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
5 656 5 023 6 958 6 782
Vydaná stavební povolení 2 821 2 698 2 498 2 243 2 375
Zahájené byty 607 614 638 492 484
Dokončené byty 543 430 326 408 501

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2015 s republikovým průměrem
  • Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2015
  • Bytová výstavba v Karlovarském kraji
  • Animované grafy
 • Kartogramy
  • Bytová výstavba v obcích Karlovarského kraje v letech 2010 až 2015
  • Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2010 až 2015
  • Dokončené byty podle obcí v karlovarském kraji v letech 2011 až 2015

Metodika