Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
5 023 6 958 6 782 4 636 5 603
Vydaná stavební povolení 2 698 2 498 2 243 2 375 2 306
Zahájené byty 614 638 492 484 619
Dokončené byty 430 326 408 501 375

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
  • Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2016
  • Bytová výstavba v Karlovarském kraji
  • Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů
  • Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů
  • Animované grafy
 • Kartogramy
  • Dokončené byty podle obcí v karlovarském kraji v letech 2012 až 2016

Metodika