Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
64,1 66,0 71,7 75,5 78,5
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
58,5 61,8 67,7 73,9 77,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
65,0 67,4 72,5 76,2 79,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
1,4 1,3 1,4 2,4 2,2