Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
75,5 78,5 76,7 75,8 75,8
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
73,9 77,8 78,6 79,4 81,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,2 79,8 79,2 79,6 81,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
2,0 1,9 1,8 1,4
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.