Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
75,8 75,8 76,4 78,3 77,8
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
79,4 81,5 81,8 85,6 86,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
79,6 81,0 81,7 85,6 86,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
1,4 2,0 2,2 2,5 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.