Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,0 71,7 75,5 78,5 76,7
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
61,8 67,7 73,9 77,8 78,6
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
67,4 72,5 76,2 79,8 79,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
1,3 1,4 2,4 2,2 1,0