Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
61,5 64,1 66,0 71,7 75,5
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
55,2 58,5 61,8 67,7 73,9
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
63,4 65,0 67,4 72,5 76,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
. 1,2 1,0 0,7 1,5