Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
78,5 76,7 75,8 75,8 76,4
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
77,8 78,6 79,4 81,5 81,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
79,8 79,2 79,6 81,0 81,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
1,9 1,8 1,4 2,0 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.