Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 059 2 058 2 065 2 063 2 063
Osobní automobily (k 31. 12.) 157 731 161 623 163 353 163 376 168 246
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
17,7 20,0 16,8 15,0 18,4

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2022

Metodika