Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 054 2 050 2 048 2 041 2 049
Osobní automobily (k 31. 12.) 125 770 128 985 129 737 133 107 141 403
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
493 493 493 493 493