Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 049 2 061 2 058 2 059 2 058
Osobní automobily (k 31. 12.) 141 403 146 371 152 581 157 731 161 623
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
493 493 492 491 491