Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 048 2 041 2 049 2 061 2 058
Osobní automobily (k 31. 12.) 129 737 133 107 141 403 146 371 152 581
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
493 493 493 493 492