Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 259 65 259 65 259 65 672 65 719
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
502 845 468 902 950 931 830 907 775 474
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,83 2,87 2,88 2,94
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
285,4 288,7 306,9 297,3 339,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 678 14 450 13 858 13 938 13 077

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2015 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014
  • Emise oxidů dusíku (REZZO 1-3) v krajích v letech 2010 až 2014
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech...
  • Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2015

Metodika