Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
64 585 65 259 65 259 65 259 65 672
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
684 349 502 845 468 902 950 931 830 907
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,58 2,83 2,87 2,88
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
310,7 285,4 288,7 306,9 297,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 853 14 678 14 450 13 858 13 938

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2015 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014
  • Emise oxidů dusíku (REZZO 1-3) v krajích v letech 2010 až 2014
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech...
  • Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2015

Metodika