Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
64 585 65 259 65 259 65 259 65 672
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
684 349 502 845 468 902 950 931 830 907
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,58 2,83 2,87 2,88
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
310,7 285,4 288,7 306,9 297,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 853 14 678 14 450 13 858 13 938

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v kraji v roce 2014 s celorepublikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území kraje v jednotlivývh měsících roku 2014
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2014
  • Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2014
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2013
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika