Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
63 306 63 232 63 459 64 182 64 182
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
384 530 320 887 485 781 492 150 585 198
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,97 1,51 1,05 0,80
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
13 349 13 432 12 486 12 107 13 401

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2021
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2021 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2021
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2021
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2021
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2021

Metodika