Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 719 63 195 63 306 63 232 63 458
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
775 474 328 370 384 530 320 887 485 781
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
3,06 2,31 1,97 1,51
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
13 077 13 415 13 349 13 432 12 486

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2020 s republikovým průměrem
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2020
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2020
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2020
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2020
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2020

Metodika