Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 259 65 672 65 719 63 195 63 306
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
950 931 830 907 775 474 328 370 384 530
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,86 2,91 3,06 2,32
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
306,9 297,3 339,1 328,2 328,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
13 858 13 938 13 077 13 415 13 349

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2018 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2018
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2018
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2018
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2018
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj cen vody

Metodika