Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 259 65 672 65 719 63 195
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
950 931 830 907 775 474 328 370
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,86 2,91 3,06 2,32
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
306,9 297,3 339,1 328,2
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
13 858 13 938 13 077 13 415 13 349

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2017 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2017
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017

Metodika