Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 259 65 259 65 672 65 719 63 195
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
468 902 950 931 830 907 775 474 328 370
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,83 2,86 2,91 3,06
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
288,7 306,9 297,3 339,1 328,2
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 450 13 858 13 938 13 077 13 415

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2017 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2017
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017

Metodika