Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 672 65 719 63 195 63 306
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
830 907 775 474 328 370 384 530
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,91 3,06 2,32 1,97
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
297,3 339,1 328,2 328,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
13 938 13 077 13 415 13 349 13 432

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2018 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2018
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2018
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2018
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2018
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj cen vody

Metodika