Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
12 253 11 011 11 806 12 115 13 293
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
12 688 11 429 11 018 11 779 13 359
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-436 -418 788 336 -66