Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
11 011 11 806 12 115 13 293 13 579
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
11 429 11 018 11 779 13 359 11 551
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-418 788 336 -66 2 028

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů
    • Rozdíl příjmů místních rozpočtů
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace