Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
13 495 14 800 16 722 17 070 18 535
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
12 533 14 689 16 186 16 802 17 899
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
962 111 536 268 636

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace