Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 296 749 295 686 294 896 294 664 293 311
 muži 146 487 146 012 145 674 145 594 145 013
 ženy 150 262 149 674 149 222 149 070 148 298

Data

Grafy, kartogramy

Metodika