Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 297 828 296 749 295 686 294 896 294 664
 muži 147 125 146 487 146 012 145 674 145 594
 ženy 150 703 150 262 149 674 149 222 149 070

Grafy, kartogramy

Metodika