Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 300 309 299 293 297 828 296 749 295 686
 muži 148 169 147 767 147 125 146 487 146 012
 ženy 152 140 151 526 150 703 150 262 149 674

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2013...
    • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Karlovarském kraji v letech ...

Metodika