Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 295 686 294 896 294 664 293 311 283 210
 muži 146 012 145 674 145 594 145 013 139 826
 ženy 149 674 149 222 149 070 148 298 143 384
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika