Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 301 726 300 309 299 293 297 828 296 749
 muži 148 789 148 169 147 767 147 125 146 487
 ženy 152 937 152 140 151 526 150 703 150 262

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2001 a 2016
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2012...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Karlovarském kraji v letech ...
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016

Metodika