Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 301 726 300 309 299 293 297 828 296 749
 muži 148 789 148 169 147 767 147 125 146 487
 ženy 152 937 152 140 151 526 150 703 150 262

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2015 s republikovým průměrem
  • Věkové složení obyvatelstva Karlovarského kraje k 31. 12. 2005 a 2015
  • Rozvody podle délky trvání manželství a podle krajů v roce 2015
  • Věkové složení obyvatel správních obvodů ORP Karlovarského kraje 31. 12. 2015
  • Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2015
  • Animované grafy
 • Kartogramy
  • Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2010 až 2015
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Karlovarském kraji v letech 2011...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Karlovarském kraji v letech ...
  • Živě narození v roce 2015
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2015
  • Zemřelí na novotvary v roce 2015
  • Index stáří v ovcích k 31. 12. 2015
  • Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015

Metodika