Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 299 293 297 828 296 749 295 686 294 896
 muži 147 767 147 125 146 487 146 012 145 674
 ženy 151 526 150 703 150 262 149 674 149 222

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře