Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 865 1 004 822 884 885
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 741 301 715 485 737 753 747 842 703 747
- listnaté 58 122 58 131 45 657 50 515 50 389