Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 035 865 1 004 822 884
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 761 599 741 301 715 485 737 753 747 842
- listnaté 49 327 58 122 58 131 45 657 50 515