Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 004 822 884 885 890
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 715 485 737 753 747 842 703 747 739 056
- listnaté 58 131 45 657 50 515 50 389 29 159