Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 926 1 035 865 1 004 822
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 757 793 761 599 741 301 715 485 737 753
- listnaté 43 059 49 327 58 122 58 131 45 657