Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
20 761 21 304 21 371 21 786 22 750
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný