Mzdy, náklady práce 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
27 995 30 179 31 236 33 180 35 093
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné