Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
20 752 21 183 21 341 21 826 22 663
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný