Mzdy, náklady práce 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
21 183 21 341 21 826 22 669 23 905
poznámka: údaj za rok 2016 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
    • Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí...

Metodika

Analýzy, komentáře