Mzdy, náklady práce 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
22 582 24 016 25 995 27 995 29 962
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2019 je předběžný