Mzdy, náklady práce 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
21 341 21 826 22 669 24 010 26 096
poznámka: údaj za rok 2017 je předběžný

Analýzy, komentáře