Výběrové šetření Životní podmínky - SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Šetření v roce 2017 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

Karlovarském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 273 domácností - 140 domácností bude letos osloveno poprvé, ve 2. vlně 58  domácností, ve 3. vlně 40  domácností a ve  4. vlně 35 domácností.

Šetření se skládá ze tří tematicky stálých částí (dotazník za byt, za domácnost a za osoby starší 16 let) a každoročně se měnícího tzv. modulu, jenž rozšiřuje některou z oblastí, na které je šetření EU-SILC zaměřeno (materiální nebo sociální vyloučení, peněžní chudoba, bydlení či finanční situace). V roce 2017 je jako speciální modul vyplňován dotazník BM zaměřený na zdraví dětí, finanční zátěže celé rodiny za zdravotní péči a léky a na zadluženost domácnosti s ohledem na nejrůznější půjčky, hypotéky, spotřebitelské úvěry apod.

Seznam obcí Karlovarského kraje pro šetření EU SILC 2017 :

Okres Cheb : Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Plesná, Krásná, Lipová

Okres Karlovy Vary : Jenišov, Karlovy Vary, Bochov, Chyše, Merklín, Nová Role, Ostrov, Šemnice, Žlutice

Okres Sokolov : Bukovany, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Kraslice, Oloví, Sokolov

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Mgr. Radka Streicherová - garant pro Karlovarský kraj
tel.: 734 352 279, e-mail: radka.streicherova@czso.cz

Ing. Marie Toningerová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: marie.toningerova@czso.cz

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ: