Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 1 305 1 263 1 333 1 278 1 287
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
28 409 29 473 30 099 35 765 35 381
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,499 3,793 3,947 4,384 4,461