Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 1 273 1 305 1 263 1 333 1 278
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
29 316 28 409 29 473 30 099 35 765
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,472 3,499 3,793 3,947 4,384