Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 1 379 1 342 1 332 1 299 1 303
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
35 325 38 697 38 925 43 330 51 659
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,413 4,802 5,037 5,917 6,184