Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 1 333 1 278 1 287 1 379 1 342
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
30 099 35 765 35 381 35 325 38 697
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,947 4,384 4,461 4,413 4,802