Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 1 287 1 379 1 342 1 332 1 299
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
35 381 35 325 38 697 38 925 43 330
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,461 4,413 4,802 5,037 5,917