Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 1 340 1 331 1 298 1 302 1 283
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
38 697 38 925 43 330 51 659 62 965
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,802 5,037 5,917 6,184 5,763