Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 1 263 1 333 1 278 1 287 1 379
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
29 473 30 099 35 765 35 381 35 325
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,793 3,947 4,384 4,461 4,413