Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 1 278 1 287 1 379 1 342 1 332
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
35 765 35 381 35 325 38 697 38 925
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,384 4,461 4,413 4,802 5,037