Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 20 164 19 268 19 768 20 626 19 977
              - sklizeň (t) 116 515 104 400 110 467 105 081 102 173
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 41 937 43 110 44 406 45 611 43 941