Zemědělství 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 20 440 19 933 20 164 19 268 19 768
              - sklizeň (t) 89 406 99 195 116 515 104 400 110 467
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 40 444 39 205 41 937 43 110 44 406