Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 19 933 20 164 19 268 19 768 20 626
              - sklizeň (t) 99 195 116 515 104 400 110 467 105 081
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 39 205 41 937 43 110 44 406 45 611