Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 19 268 19 768 20 626 19 977 19 161
              - sklizeň (t) 104 400 110 467 105 081 102 173 103 204
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 43 110 44 406 45 611 43 941 43 754