Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 19 768 20 626 19 977 19 161 18 833
              - sklizeň (t) 110 467 105 081 102 173 103 204 108 250
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 44 406 45 611 43 941 43 754 43 021