Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 19 977 19 161 18 833 19 178
              - sklizeň (t) 102 173 103 204 108 250 106 148
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 43 941 43 754 43 021 43 084 42 967