Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 19 161 18 833 19 178 22 098 19 811
              - sklizeň (t) 103 204 108 250 106 148 124 602 108 406
Stav skotu v ks (k 1. 4., od r. 2023 k 31. 12.) 43 754 43 021 43 084 42 967 35 948