HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,1 100,3 92,8 99,1 99,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
95 817 100 058 96 444 99 938 111 015
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
324 490 339 402 327 832 339 882 377 886

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace