HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,7 98,4 101,2 101,7 101,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
82 405 82 009 84 595 87 233 89 461
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
272 428 272 456 282 096 292 232 300 894

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
  • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
  • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2010 až 2014

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace