HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,9 98,7 98,4 101,2 101,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
83 105 82 405 82 009 84 595 86 956
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
273 805 272 428 272 456 282 096 291 304

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2015 s republikovým průměrem
  • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
  • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2015
 • Kartogramy
  • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2010 až 2014

Metodika