HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
101,3 101,8 103,0 99,1 100,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
85 823 87 965 93 300 95 806 100 680
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
287 508 295 863 315 090 324 453 341 512

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace