HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
101,2 101,7 100,3 102,8 98,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
84 595 87 233 88 121 93 482 95 589
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
282 096 292 232 296 387 315 705 323 718

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace