HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,0 99,1 100,3 92,8 99,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
93 300 95 817 100 058 96 444 99 823
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
315 090 324 490 339 402 327 832 339 491

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace