Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 4 743,5 3 924,6 3 979,7 4 124,3 2 724,8
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 1 535,9 1 545,9 1 456,4 1 498,1 1 464,4
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 226,7 1 254,1 1 328,6 1 511,8 1 309,4
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
2 274,9 2 296,2 4 690,6 7 452,0 2 090,1
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
6 366,6 6 295,5 6 803,5 7 707,5 6 192,4

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Spotřeba elektřiny netto podle krajů
    • Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů
  • Kartogramy
    • Spotřeba elektřiny netto v roce 2021

Metodika