Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Počet domácností 134 790 127 754 128 294 127 747 128 947
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
230 754 250 136 254 305 269 365 279 090
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
193 956 208 608 213 310 234 406 243 257