Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet domácností 122 851 124 076 126 740 125 030 125 346
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
170 381 167 722 166 118 159 639 178 491
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
146 104 144 596 144 652 140 526 153 558