Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 125 745 126 236 126 602 134 790 127 754
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
191 282 215 142 221 333 230 754 250 136
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
164 077 182 719 186 390 193 956 208 608