Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 125 030 125 346 125 745 126 236 126 602
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
159 639 178 491 191 282 215 142 221 333
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
140 526 153 558 164 077 182 719 186 390