SLDB 2011 - krajské kartogramy

 

  • Míra podnikatelské aktivity podle obcí
  • Podíl osob s vysokoškolským vzděláním na počtu obyvatel ve věku 15 a více let podle obcí
  • Podíl osob se středním vzděláním s maturitou na počtu obyvatel ve věku 15 a více let podle obcí