Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 932 10 755 12 078 13 506 15 549
Vydaná stavební povolení 3 877 3 983 3 948 4 210 4 074
Zahájené byty 1 301 1 428 1 696 1 645 1 544
Dokončené byty 1 064 1 215 1 473 1 703 1 488