Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
13 506 15 549 17 786 19 346
Vydaná stavební povolení 4 210 4 074 4 340 4 388 4 048
Zahájené byty 1 645 1 544 1 787 1 665 1 549
Dokončené byty 1 703 1 488 1 725 1 816 1 657

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Stavební práce "S" provedené v Královéhradeckém kraji
    • Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2020
    • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Dokončené byty podle obcí v Královéhradeckém kraji v letech 2016 až 2020

Metodika