Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
10 755 12 078 13 506 15 549 17 786
Vydaná stavební povolení 3 983 3 948 4 210 4 074 4 340
Zahájené byty 1 428 1 696 1 645 1 544 1 787
Dokončené byty 1 215 1 473 1 703 1 488 1 725

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Stavební práce "S" provedené v Královéhradeckém kraji
    • Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2020
    • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Dokončené byty podle obcí v Královéhradeckém kraji v letech 2016 až 2020

Metodika