Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 704 9 428 12 330 9 932 10 755
Vydaná stavební povolení 3 880 3 626 3 439 3 877 3 983
Zahájené byty 1 061 935 874 1 301 1 428
Dokončené byty 1 046 1 035 1 059 1 064 1 215