Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
10 294 7 704 9 428 12 330 9 932
Vydaná stavební povolení 4 847 3 880 3 626 3 439 3 877
Zahájené byty 1 216 1 061 935 874 1 301
Dokončené byty 1 384 1 046 1 035 1 059 1 064