Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 428 12 330 9 932 10 755 12 078
Vydaná stavební povolení 3 626 3 439 3 877 3 983 3 948
Zahájené byty 935 874 1 301 1 428 1 696
Dokončené byty 1 035 1 059 1 064 1 215 1 473