Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 330 9 932 10 755 12 078 13 506
Vydaná stavební povolení 3 439 3 877 3 983 3 948 4 210
Zahájené byty 874 1 301 1 428 1 696 1 645
Dokončené byty 1 059 1 064 1 215 1 473 1 703