Ceny stavebních prací

 

VÝKAZY zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2022:

 
Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací Do 15. kalendářního dne v březnu, červnu, září a prosinci Mgr. Šárka Holečková
tel.: 495 762 369 sarka.holeckova@czso.cz
Vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil tel. 495 762 263 e-mail: daniel.drasil@czso.cz


INFORMACE PRO RESPONDENTY

Statistické šetření Ceny Stav 1-04 je založeno na principu návratných statistických formulářů, proto pravidelně čtvrtletně koluje mezi respondentem a Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové. Zasílání formulářů je realizováno klasickou poštovní zásilkou na adresu: KS ČSÚ Hradec Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové. Kontaktní osoby pro Ceny Stav 1-04: Mgr. Šárka Holečková, sarka.holeckova@czso.cz, tel.: 495 762 369, nebo paní Jana Navrátilová, jana.navratilova@czso.cz, tel: 495 762 269.

ELEKTRONICKÁ VERZE VÝKAZU Ceny Stav 1-04

Uvedený výkaz nabízí od roku 2016 možnost elektronického pořizování údajů (EPV) v portálové aplikaci DANTE-WEB. Nadále je zachována možnost zasílání tištěných formulářů poštovní zásilkou (dopisem).

VSTUP DO APLIKACE DANTE-WEB:

Na úvodní stránce vyberete z nabídky v tabulce vpravo dole odkaz „Výkazy“. Poté zvolíte výkaz „Ceny Stav 1-04“ v pravém sloupci označeném „Výkazy“; dále formulář reprezentanta pod složkou „Měsíc.Rok“ ve sloupci označeném „Období“. Zobrazí se Vám formulář s předvyplněnými hodnotami z předchozích období. Formulář v aplikaci DANTE-WEB vychází ze struktury formuláře používaného v předchozích letech, proto byste neměli mít větší potíže ceny a kódy okresů realizace vyplnit do Vám již známé tabulky.

Nově byl zaveden 5místný kód reprezentanta, který v sobě obsahuje původní 3místný kód reprezentanta (tj. rovněž označení formuláře), následovaný kódem podmínky A a kódem podmínky B. Podmínky se v minulé verzi výkazu zakřížkovávaly.

V průběhu vyplňování formuláře je možné ukládat formulář volbou „Uložit výkaz“ na horní liště. Jakmile je ve formuláři zadáno vše požadované, zvolte „Odeslat formulář“ v horní liště, nebo „Přejít na další“.

Po vyplnění všech formulářů lze odeslat všechny uložené najednou.
Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám bude zaslán potvrzující e-mail o odeslání formulářů.

Více informací k vyplnění formuláře:

VIDEONÁVOD