Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 16 654 17 626 18 464 18 626 38 806
z toho muži 9 592 10 271 10 652 10 656 18 368
z toho státní občanství
země EU
7 039 7 241 7 343 6 160 6 203

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Cizinci k 31. 12. 2022 a vývoj jejich počtu

Metodika