Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 15 268 16 654 17 626 18 464 18 626
z toho muži 8 681 9 592 10 271 10 652 10 656
z toho státní občanství
země EU
6 797 7 039 7 241 7 343 6 160

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2020

Metodika