Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 13 312 13 266 13 983 14 348 15 268
z toho muži 7 345 7 320 7 566 7 998 8 681
z toho státní občanství
země EU
5 941 6 088 6 327 6 569 6 797