Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 13 266 13 983 14 348 15 268 16 654
z toho muži 7 320 7 566 7 998 8 681 9 592
z toho státní občanství
země EU
6 088 6 327 6 569 6 797 7 039

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Královéhradeckém kraji v letech 2011 až 2015
  • Kartogramy
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2015

Metodika