Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 13 269 13 312 13 266 13 983 14 348
z toho muži 7 309 7 345 7 320 7 566 7 998
z toho státní občanství
země EU
5 705 5 941 6 088 6 327 6 569