Ceny průmyslových výrobců

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2021:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců do 20. kalendářního dne
sledovaného období
Ing. Štěpánka Brázdová
tel.: 495 762 371
stepanka.brazdova@czso.cz
Ceny Prům
1a-12
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů (příloha výkazu Ceny Prům 1-12) do 20. kalendářního dne
sledovaného období
.
Ing. Štěpánka Brázdová
tel.: 495 762 371
stepanka.brazdova@czso.cz
Vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil tel. 495 762 263 e-mail: daniel.drasil@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY
 

Všechny potřebné informace, které potřebujete pro vyplnění či odeslání výkazů, včetně možnosti stažení formuláře ve formátu pdf naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.vykazy.cz, popř. www.czso.cz