Ceny průmyslových výrobců

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2024:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců do 20. kalendářního dne
sledovaného období

Ing. Štěpánka Brázdová
tel.: 495 762 371
mobil: 703 854 575
stepanka.brazdova@czso.cz

Vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil

tel. 495 762 263

mobil: 731 439 207

e-mail: daniel.drasil@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY
 

Všechny potřebné informace, které potřebujete pro vyplnění či odeslání výkazů, včetně možnosti stažení formuláře ve formátu pdf naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.vykazy.cz, popř. www.czso.cz