Ceny průmyslových výrobců

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Prum 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců do 20. kalendářního dne
sledovaného období
Bc. Štěpánka Brázdová
tel.: 495 762 371
stepanka.brazdova@czso.cz
Ceny Prum
1a-12
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů (příloha výkazu Ceny Prum 1-12) do 20. kalendářního dne
sledovaného období
.
Bc. Štěpánka Brázdová
tel.: 495 762 371
stepanka.brazdova@czso.cz
Vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil tel. 495 762 263 e-mail: daniel.drasil@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY
 

Uvedené výkazy mají pro vyplňování zdarma k dispozici interaktivní pdf formulář. Současně na stránce Výkazy podle IČO může respondent zjistit svoji zpravodajskou povinnost.

Obecné vymezení okruhu  zpravodajských jednotek je dán programem statistického zjišťování pro příslušný rok –  jde  o ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků. V případě těchto výkazů jde o výběrové úlohy.  Jsou  vybírány významné firmy v jednotlivých šestimístných skupinách CZ-CPA.

Výkaz zpracovaný interaktivním pdf formulářem zasílejte elektronickou poštou na adresu epv-hk@czso.cz nebo přímo na metodika prostřednictvím jeho e-mailové adresy.