Výběrové šetření Finanční situace domácností - FSD

 

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD). Šetření FSD probíhá standardně v zemích eurozóny jako šetření Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC).  Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Vzhledem k nepříznivé situaci způsobené epidemií Covid-19 není možné šetření provést běžným způsobem. Kontaktování mezi tazatelem a vybranou domácností proběhne pomocí telefonní nebo emailové komunikace, na které tazatel/ka poskytne domácnosti podrobnější informace o šetření a domluví si vhodný termín a způsob rozhovoru za přísného dodržení všech hygienických pravidel.

Šetření probíhá kontinuálně po celé České republice a každým rokem je osloveno přibližně 2 tisíce domácností.

V Královéhradeckém kraji tazatelé ČSÚ osloví každoročně přibližně 100 domácností.

Dárkové předměty pro šetření FSD zajišťuje ČNB. Jedná se o sady šesti pamětních dvacetikorunových mincí s portréty významných osobností československého státu (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a E. Beneš) a významných osobností spojených s československou měnou (A. Rašín, V. Pospíšil a K. Engliš). Tento dárek obdrží každá domácnost za kompletní vyplnění dotazníku.

 

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Kaňuková – garant pro Královéhradecký kraj

tel.: 495 762 325/ 732 349 424

e-mail: jitka.kanukova@czso.cz