Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji v roce 2023

 

V roce 2023 bylo v kraji vydáno 4 048 stavebních povolení, proti předchozímu roku to bylo o 7,7 %, tj. o 340 povolení méně. Orientační hodnota staveb se snížila o více než čtvrtinu na 27,1 mld. Kč a mezi kraji to byl nejrychlejší meziroční pokles. Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení klesla na 6,7 mil. Kč, dostala se pod průměr ČR, ale mezi kraji byla čtvrtá nejvyšší. 

 

Dlouhodobý vývoj vydaných stavebních povolení v Královéhradeckém kraji, jak naznačuje graf, byl proměnlivý. Od 2. poloviny 90. let do roku 2004 počet vydaných stavebních povolení kolísal. V letech 2005–2015 došlo k poklesu, od roku 2016 lze pozorovat mírný růst a stagnaci, roční počty vydaných stavebních povolení se v tomto období pohybovaly kolem čtyř tisíc. Daleko větší rozdíly v dlouhodobé časové řadě doznala orientační hodnota staveb, na něž byla stavební povolení vydána. Nejvyšší byla ve dvou posledních sledovaných letech, kdy dosáhla 37,1 mld. Kč, resp. 27,1 ml. Kč. 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2023 vydáno celkem 4 048 stavebních povolení, proti roku 2022 jejich počet klesl o 7,7 %, tj. o 340 povolení. K meziročnímu poklesu vydaných stavebních povolení došlo ve všech okresech kraje, nejvýraznější byl v okrese Jičín (o 14,6 %, tj. o 96 stavebních povolení). V ostatních okresech byl pokles méně než 10%.

Z celkového počtu stavebních povolení vydaných v Královéhradeckém kraji jich 55,7 % připadlo na budovy a 44,3 % na inženýrské stavby. Stavebních povolení vydaných na budovy bylo celkem 2 254, z toho 55,0 % bylo určeno na byty v nové nebo původní zástavbě a 45,0 % na nebytové budovy. Na inženýrské stavby bylo vydáno celkem 1 794 stavebních povolení, na dopravní stavby jich připadla jedna šestina a pět šestin směřovalo na ostatní inženýrské stavby.

V celé České republice bylo vydáno v roce 2023 celkem 77 398 stavebních povolení, jejich počet se meziročně snížil o 10,1 %, tj. o 8 651 stavebních povolení. Královéhradecký kraj se podílel na celkovém počtu vydaných stavebních povolení 5,2 %, to byl čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji. Téměř pětina stavebních povolení byla vydána ve Středočeském kraji a zhruba po jedné desetině v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském, to bylo nejvíce z krajů. Ve všech krajích došlo k meziročnímu poklesu vydaných stavebních povolení, nejvýraznější propad byl v krajích Středočeském (o 15,6 %), Jihomoravském (o 13,3 %) a Libereckém (o 11,8 %). Meziroční pokles v Královéhradeckém kraji (o 7,7 %) byl čtvrtý nejpomalejší z krajů. 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. V roce 2023 dosáhla v kraji hodnoty 27,1 mld. Kč a proti roku 2022 se snížila o více než jednu čtvrtinu. To zapříčinilo především snížení hodnoty staveb v okrese Hradec Králové, kde byl meziroční propad více než 50%, další snížení bylo v okrese Jičín (o 15,7 %). V ostatních třech okresech naopak orientační hodnota staveb meziročně vzrostla, v okrese Trutnov to bylo o téměř 30 %, v okrese Rychnov nad Kněžnou o téměř 20 % a v okrese Náchod byl nárůst téměř 10%.

V celé České republice dosáhla orientační hodnota staveb 601,7 mld. Kč a proti roku 2022 vzrostla o více než jednu šestinu, tj. o 86,4 mld. Kč. Ve čtyřech krajích došlo k meziročnímu snížení hodnoty staveb, na něž byla stavební povolení vydána. Nejvýraznější byl v Královéhradeckém kraji, kde klesla orientační hodnota o 26,7 %, dále v krajích Plzeňském (o 15,7 %), hl. městě Praze (o 10,3 %) a Středočeském kraji (o 6,3 %). V ostatních krajích orientační hodnota staveb meziročně vzrostla. Nejvyšší nárůst byl v krajích Olomouckém a  Libereckém, kde byl více než poloviční a v kraji Jihomoravském o více než třetinu.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji klesla na 6,7 mil. Kč. Nejvyšší byla v okrese Hradec Králové, kde dosáhla 10,8 mil. Kč na jedno stavební povolení a v okrese Trutnov (7,0 mil. Kč), kde se dostala nad krajský průměr. V ostatních okresech kraje byla pod průměrem republiky i kraje.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v České republice byla 7,8 mil. Kč, nad republikový průměr se dostala ve třech krajích; hl. městě Praze (16,8 mil. Kč), Jihomoravském (9,0 mil. Kč) a Olomouckém (8,0 mil. Kč). V Královéhradeckém kraji byla čtvrtá nejvyšší.

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty

Kontakt:

Ing. Ivana Dušková
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Tel.:495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

 

 

  • Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji v roce 2023 - komentář v PDF
  • Vydaná stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2023
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v roce 2023