Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 272,7 274,5 275,3 278,2 276,7
v tom:
  zaměstnaní 255,9 259,1 264,2 272,0 270,4
  nezaměstnaní 16,8 15,4 11,2 6,2 6,4
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 196,2 193,4 192,2 188,0 189,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,2 5,6 4,1 2,2 2,3

Grafy, kartogramy

Metodika