Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 275,3 278,2 276,7 277,3 272,8
v tom:
  zaměstnaní 264,2 272,0 270,4 272,8 265,8
  nezaměstnaní 11,2 6,2 6,4 4,6 7,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 192,2 188,0 189,2 188,1 192,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,1 2,2 2,3 1,6 2,6

Grafy, kartogramy

Metodika