Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 271,5 272,6 275,0 272,7 274,5
v tom:
  zaměstnaní 252,2 253,2 252,4 255,9 259,1
  nezaměstnaní 19,3 19,3 22,5 16,8 15,4
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 201,4 199,3 195,4 196,2 193,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,1 7,1 8,2 6,2 5,6

Grafy, kartogramy

Metodika