Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 272,6 275,0 272,7 274,5 275,3
v tom:
  zaměstnaní 253,2 252,4 255,9 259,1 264,2
  nezaměstnaní 19,3 22,5 16,8 15,4 11,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 199,3 195,4 196,2 193,4 192,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,1 8,2 6,2 5,6 4,1

Grafy, kartogramy

Metodika