Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 278,2 276,7 277,3 272,8 272,2
v tom:
  zaměstnaní 272,0 270,4 272,8 265,8 265,9
  nezaměstnaní 6,2 6,4 4,6 7,0 6,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 188,0 189,2 188,1 192,7 191,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,2 2,3 1,6 2,6 2,3

Grafy, kartogramy

Metodika