Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 275,0 272,7 274,5 275,3 278,2
v tom:
  zaměstnaní 252,4 255,9 259,1 264,2 272,0
  nezaměstnaní 22,5 16,8 15,4 11,2 6,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 195,4 196,2 193,4 192,2 188,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,2 6,2 5,6 4,1 2,2

Grafy, kartogramy

Metodika