Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 276,7 277,3 272,8 272,2 268,9
v tom:
  zaměstnaní 270,4 272,8 265,8 265,9 261,7
  nezaměstnaní 6,4 4,6 7,0 6,3 7,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 189,2 188,1 192,7 191,9 184,1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,3 1,6 2,6 2,3 2,7

Grafy, kartogramy

Metodika