Zemědělské ceny

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2024:

 
Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Zem   1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků do 26. kalendářního dne
sledovaného období

Ing. Martina Sýkorová
tel.: 495 762 282        mobil: 703 462 118  martina.sykorova@czso.cz

Ceny Zem   1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství Do 22. kalendářního dne v březnu, červnu, září a prosinci Ing. Martina Sýkorová
tel.: 495 762 282      mobil: 703 462 118 
martina.sykorova@czso.cz
Ceny Zem   2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství Do 22. kalendářního dne v březnu, červnu, září a prosinci Ing. Martina Sýkorová
tel.: 495 762 282      mobil: 703 462 118 
martina.sykorova@czso.cz
Ceny Zem   3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství Do 22. kalendářního dne v březnu, červnu, září a prosinci Ing. Martina Sýkorová
tel.: 495 762 282        mobil: 703 462 118
martina.sykorova@czso.cz
Ceny Zem   4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství Do 22. kalendářního dne v březnu, červnu, září a prosinci Ing. Martina Sýkorová
tel.: 495 762 282        mobil: 703 462 118
martina.sykorova@czso.cz
Vedoucí oddělení Ing. Pavla Čásenská

tel. 495 762 283

mobil: 731 439 210

e-mail: pavla.casenska@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Uvedené výkazy mají pro vyplňování zdarma k dispozici interaktivní pdf formulář. Současně na stránce Výkazy podle IČO  může respondent zjistit svoji zpravodajskou povinnost.

Výkaz zpracovaný interaktivním pdf formulářem zasílejte elektronickou poštou na adresu epv-hk@czso.cz nebo přímo na metodika prostřednictvím jeho e-mailové adresy.