Ceny nájemného a nových bytů

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2023:


 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Nájem 1-12 Měsíční výkaz o nájemném z bytu do 20. kalendářního dne
sledovaného období
Ing. Daniel Kuzica
tel.: 495 762 382
daniel.kuzica@czso.cz
Ceny NB 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů do 20. kalendářního dne
posledního měsíce
sledovaného období
Edita Holancová
tel.: 495 762 315
edita.holancova@czso.cz
Vedoucí oddělení Ing. Pavla Čásenská tel. 495 762 283 e-mail: pavla.casenska@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY


Uvedené výkazy mají pro vyplňování zdarma k dispozici interaktivní pdf formulář. Současně na stránce Výkazy podle IČO může respondent zjistit svoji zpravodajskou povinnost.

Výkaz zpracovaný interaktivním pdf formulářem zasílejte elektronickou poštou na adresu epv-hk@czso.cz nebo přímo na metodika prostřednictvím jeho e-mailové adresy.