Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči 444 612 444 016 447 392 441 648 441 611
Vydané úřední obálky 165 964 280 822 306 847 219 296 133 859
Účast voličů (%) 37,33 63,25 68,59 49,65 30,31
* údaje druhého kola