Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 6 723 7 132 5 794 5 268 6 659
Dopravní nehody celkem 5 074 5 191 4 839 4 913 4 931
Požáry celkem 1 107 932 804 766 943