Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 10 181 8 575 7 286 7 230 6 723
Dopravní nehody celkem 4 254 4 460 4 774 5 163 5 074
Požáry celkem 782 1 011 808 687 1 107