Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 8 575 7 286 7 230 6 723 7 132
Dopravní nehody celkem 4 460 4 774 5 163 5 074 5 191
Požáry celkem 1 011 808 687 1 107 932