Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 89 090 86 964 86 033 84 075 82 701
              - sklizeň (t) 479 778 563 774 528 837 556 055 503 593
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 100 588 101 209 103 480 103 473 100 588