Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 86 033 84 075 82 701 82 251 86 573
              - sklizeň (t) 528 837 556 055 503 593 423 544 494 199
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 103 480 103 473 100 588 98 298 101 647