Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 82 251 86 573 83 234 82 296 87 332
              - sklizeň (t) 423 544 494 199 506 821 512 183
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 98 298 101 647 101 233 102 974 103 406