Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 86 964 86 033 84 075 82 701 82 251
              - sklizeň (t) 563 774 528 837 556 055 503 593 423 544
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 101 209 103 480 103 473 100 588 98 298