Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 86 573 83 234 82 296 87 332 83 474
              - sklizeň (t) 494 199 506 821 512 183 524 698 527 884
Stav skotu v ks (k 1. 4., od r. 2023 k 31. 12.) 101 647 101 233 102 974 103 406 101 597

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zem.půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Královéhradeckém kraji (stav k 1. 4.)
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hosp. roce 2021/2022
 • Kartogramy
  • Trvalé travní porosty a chov krav

Metodika