Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 551 089 551 021 551 647 550 803 542 583
 muži 271 430 271 591 272 184 271 680 267 700
 ženy 279 659 279 430 279 463 279 123 274 883
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika