Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 550 804 551 089 551 021 551 647 550 803
 muži 270 981 271 430 271 591 272 184 271 680
 ženy 279 823 279 659 279 430 279 463 279 123

Data

Grafy, kartogramy

Metodika