Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 552 942 551 909 551 590 551 421 550 804
 muži 271 657 271 229 271 147 271 159 270 981
 ženy 281 289 280 680 280 443 280 262 279 823

Grafy, kartogramy

Metodika