Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 551 421 550 804 551 089 551 021 551 647
 muži 271 159 270 981 271 430 271 591 272 184
 ženy 280 262 279 823 279 659 279 430 279 463

Grafy, kartogramy

Metodika