Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 551 590 551 421 550 804 551 089 551 021
 muži 271 147 271 159 270 981 271 430 271 591
 ženy 280 443 280 262 279 823 279 659 279 430

Grafy, kartogramy

Metodika