Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 551 909 551 590 551 421 550 804 551 089
 muži 271 229 271 147 271 159 270 981 271 430
 ženy 280 680 280 443 280 262 279 823 279 659

Grafy, kartogramy

Metodika