Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 551 021 551 647 550 803 542 583 555 267
 muži 271 591 272 184 271 680 267 700 272 756
 ženy 279 430 279 463 279 123 274 883 282 511
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika