Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
77,3 77,3 78,8 77,9 79,0
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
77,1 78,1 81,3 81,4 83,6
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
78,2 78,9 81,3 81,6 82,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
7,0 6,9 7,4 8,9 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.