Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
74,9 76,0 76,4 77,3 77,3
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
69,8 73,4 74,2 77,1 78,1
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,0 74,2 75,8 78,2 78,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,7 6,7 7,1 7,0
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.