Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
76,0 76,4 77,3 77,3 78,8
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
73,4 74,2 77,1 78,1 81,3
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,2 75,8 78,2 78,9 81,3
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,7 7,1 7,0 6,9 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.