Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,9 71,2 73,7 74,9 76,0
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
61,6 62,1 66,3 69,8 73,4
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
71,3 72,5 73,6 74,0 74,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
7,4 7,5 6,4 6,8 7,0