Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
71,2 73,7 74,9 76,0 76,4
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
62,1 66,3 69,8 73,4 74,2
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
72,5 73,6 74,0 74,2 75,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
7,5 6,4 6,8 7,0 6,4