Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330258-21
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Celá publikace v pdf (11,0 MB) PDF
Všechna data publikace (584 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Královéhradeckém kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Královéhradeckém kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.