Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 809 1 808 1 760 1 842 1 792
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
944 1 049 1 172 1 455 1 680
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
133 177 134 327 134 781 134 981 135 370
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
99 714 100 937 101 705 102 079 102 616
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 221 11 337 11 719 12 282 13 334