Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 813 1 809 1 808 1 760 1 842
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
867 944 1 049 1 172 1 455
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
131 633 133 177 134 327 134 781 134 981
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
98 081 99 714 100 937 101 705 102 079
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 955 11 221 11 337 11 719 12 282