Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 842 1 792 2 487 2 350 2 418
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 455 1 680 2 449 2 278 2 167
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
134 981 135 370 134 608 133 116 132 788
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
102 079 102 616 102 308 100 810 100 608
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 282 13 334 14 346 15 286 17 905