Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 809 1 813 1 809 1 808 1 760
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
799 867 944 1 049 1 172
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
130 580 131 633 133 177 134 327 134 781
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
97 010 98 081 99 714 100 937 101 705
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 854 10 955 11 221 11 337 11 719