Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 760 1 842 1 792 2 487 2 350
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 172 1 455 1 680 2 449 2 278
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
134 781 134 981 135 370 134 608 133 116
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
101 705 102 079 102 616 102 308 100 810
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 719 12 282 13 334 14 346 15 286