Sociální zabezpečení 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 792 2 487 2 350 2 418
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 680 2 449 2 278 2 167 2 198
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
135 370 134 608 133 116 132 788 132 915
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
102 616 102 308 100 810 100 608 101 054
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
13 334 14 346 15 286 17 905 20 120

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Královéhradeckém kraji
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů
 • Kartogramy
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v prosinci 2022
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů v prosinci 2021
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen v prosinci 2021

Metodika