Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 620 405 429 448 448
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 23,9 12,6 22,8 27,9 20,8
Podíl zemědělské půdy (%) . . 59,0 59,0 58,0
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy