Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2019
Počet obcí 620 405 429 448 448
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 23,9 12,6 22,8 27,5 21,4
Podíl zemědělské půdy (%) . . 59,0 59,0 58,1
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v Královéhradeckém kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změna počtu obyvatel v obcích Královéhradeckého kraje
    • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy