Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2022
Počet obcí 620 405 429 448 448
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 23,9 12,6 22,8 27,5 20,5
Podíl zemědělské půdy (%) . . 59,0 59,0 58,0
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

 • Kartogramy
  • Změna počtu obyvatel v obcích Královéhradeckého kraje
  • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
 • Mapy
  • Geografická mapa kraje
  • Administrativní mapa kraje
  • Města a městyse v Královéhradeckém kraji
  • Osídlení v Královéhradeckém kraji
  • Osídlení v České republice