Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 561 385 552 809 550 724 547 916 538 303
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
298 281 293 251 279 064 260 819 277 717
Domy celkem 121 492 122 925 128 770 137 051 142 677

Grafy, kartogramy

Metodika