Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 540 337 561 385 552 809 550 724 554 155
z toho ekonomicky aktivní 279 081 298 281 293 251 279 064 263 961
Domy celkem 116 155 121 492 122 925 128 770 137 051

Data

Metodika